home    mapa strony    praca  
  Informacje
  Informacja o finnasowaniu ze środków UE
  Mapa Strony
  O Firmie
  Oferta badawcza
  Oferta szkoleń
  Współpraca
  Praca
  Kontakt
Kontakt
formularz kontaktowy
office@eyetracking.pl
   
+22 428 23 85
+22 203 40 99
   
Eyetracking Sp. z o.o.
  ul. Krolowej Aldony 6 / 3
  03-928 Warszawa
zobacz na mapie
   
 
  
Home > Oferta szkoleń

Oferta szkoleń
Dzielimy się naszą wiedzę i doświadczeniem

Szkolenia prowadz osoby z najduszym staem w badaniach eyetrackingowych w Polsce. Dziki naszej wiedzy, badania w twojej firmie bd prowadzone efektywnie z wykorzystaniem najnowszych narzdzi firmy Tobii. W zakres szkolenia wchodz kwestie metodologicznie, techniki analizy wyników jak równie sam proces projektowania i zarzdzania badaniami.

 

Metodologia eyetrackingowa

Szkolenie 1 dniowe, max. 3 osoby.

Cz Teoretyczna:


  1. Przygotowywanie i planowanie badan eyetrackingowych.
Omówione zostan etapy planowania i przygotowywania bada zaczynajc od zdefiniowania celu bada, koczc na prawidowym zdefiniowaniu scenariuszy zada.

  2. Organizacja i przeprowadzenie badan.
Punkt ten obejmuje organizacje badan cznie z rekrutacja uytkowników. Omówione zostan równie etapy wykonywania bada od przywitania uytkownika do zapisu wyników i przeprowadzania bada potestowych

Cz Praktyczna:


  1. Przedstawienie sprztu i oprogramowania do bada.
W tej czci w laboratorium do bada zostanie zaprezentowany sprzt Tobii T120 lub X120 oraz Tobii Studio, oprogramowanie do zarzdzania badaniami oraz analizy materiau badawczego. Uczestnik zdobdzie umiejtnoci przeprowadzenia badania z wykorzystaniem najnowoczeniejszego oraz najbardziej obecnie zaawansowanego na wiecie narzdzia do bada eyetrackingowych. 

  2. Praca z danymi i analiza wyników.
Po przeprowadzeniu krótkiego badania na 1-2 osobach, uczestnik bdzie móg zapozna si z moliwociami oprogramowania do analizy wyników. Pozna podstawowe typy wyników uywane w metodologii eyetrackingowej, oraz odczytywanie informacji na ich podstawie.

  3. Raportowanie i wytyczne projektowe.
Na zakoczenie omówione zostan przykadowe raporty z bada eyetrackingowych oraz wytyczne projektowe. Przedstawione zostan zasady wnioskowania w oparciu o analiz materiau z bada eyetrackingowych i przygotowywania wytycznych dla developerów i projektantów.


Cena: 3200 netto

 


Badania eyetrackingowe w praktyce

Szkolenie 2 dniowe, max. 4 osoby.

1 dzie - Cz Teoretyczna:

Pierwszego dnia szkolenia uczestnik zapozna si z podstawami teoretycznymi przygotowywania i przeprowadzania bada uytecznoci z udziaem uytkownika i wykorzystaniem metody eyetracking.

  1. Zasady przygotowywania i planowania badan eyetrackingowych.
Omówione zostan etapy planowania i przygotowywania bada zaczynajc od zdefiniowania celu bada, koczc na prawidowym zdefiniowaniu scenariuszy zada.

  2. Formy ogranizacji bada.
Omówione zostan moliwoci organizacji bada, np. poczenie bada eyetrackingowych z focus groups. W tym punkcie omówimy równie rekrutacje uytkowników.

  3. Przygotowanie do przeprowadzenia bada i wykonanie testów uytecznoci.
W tym punkcie skupimy si na tym, o czym trzeba pamita przed wykonywaniem bada, aby wszystko przebiego bez problemów, a take dokadnie omówimy wykonywanie testów.

  4. Prezentacja sprztu i oprogramowania do bada eyetrackingowych. 
Na zakoczenie w laboratorium do bada zostanie zaprezentowany sprzt i oprogramowanie. Uczestnicy zostan przeszkoleni w podstawowej obsudze sprztu.


2 dzie - Cz Warsztowa:
Drugi dzie szkolenia to wiczenia praktyczne. Zaczniemy od przeprowadzenia badania na 3 osobach. W trakcie badania wykorzystanie wiadomoci z pierwszego dnia szkolenia. Badanie zostanie od pocztku zaprojektowane i przeprowadzone przez uczestnika szkolenia pod nadzorem prowadzcego badanie. Test zostanie zakoczony analiz danych oraz wyników programu do bada eyetrackingowych. Zostanie równie omówiony raport z wykonanych bada – zwrócimy uwag na to, co powinien zawiera i jak go przygotowa.

Cena: 4950 netto

 

 
Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z branży badań eyetrackingowych oraz nowości w ofercie firmy zapisz się na nasz newsletter.

  
  zapisz
(c)2005-2007 Eyetracking Sp. z o.o.                             home    webmaster    mapa strony    praca