home    mapa strony    praca  
  Obszary
  Użyteczność
  Ergonomia
  Psychologia
  Reklama
  Półka sklepowa
  Informacja publiczna
Kontakt
formularz kontaktowy
office@eyetracking.pl
   
+22 428 23 85
+22 203 40 99
   
Eyetracking Sp. z o.o.
  ul. Krolowej Aldony 6 / 3
  03-928 Warszawa
zobacz na mapie
   
 
  
Home > Półka sklepowa

Półka sklepowa

Badania eyetrackingowe znajduj zasosowanie w handlu nowoczesnym gdzie dotychczasowe metody badawcze nie daj kompletnych wyników. Dotyczy to dwóch przypadków. Makro nawigacja czyli rozkadzie kategorii produktowych w ramach caego sklepu czy przy dziaaniach w ramach samej póki Mikro nawigacja czyli budowanie planogramów, czytelno cenówek, etykiet produktowych, zauwaalno produktu na póce.

 

Makro nawigacja

Jest optymalnym rozmieszczeniem poszczególnych kategorii w ramach caej powierzchni sklepu. Komunikacja kategorii czy alejek promocyjnych jest bardzo istotnym elementem w makro nawigacji. Badania eyetrackingowe pomagaj wskaza waciwe miejsca gdzie powinny by umieszczone elementy informacyjne tak, aby poruszanie po sklepie nie sprawiao trudnoci, a elementy informachyjne byy w zasigu wzroku.

 

Mikro nawigacja

Szczególnie czsto stosowane przy budowie Planogramów (space planning) czyli optymalnym uoeniem produktów na póce. Poprzez taki dziaanie mamy na myli dostosowanie przestrzeni do generowanej sprzedaī w ujciu ilociowym oraz uwzgldnienie produktów generujcych najwysz mar tak aby uywana przestrze sprzedaowa bya jeszcze bardziej efektywna. Poza twardymi danymi sprzeday w ujciu wartociowym i ilociowym, wiedzy na temat ogólnego rozwoju kategorii oraz informacj o nowociach przeprowadza si cykl bada jakociowych w celu okrelenia potrzeb konsumenta czyli uoenie póki zgodnie z jego potrzebami.

 

Eyetracking

Jest uzupenieniem tego procesu zwykle stosowany podczas badania jakociowego (focus group) gdzie sprawdzamy róne ustawienia póki (planogramy), materiay typu cenówki, wobblery czy inne coraz czciej stosowane nowe rozwizania kominikujce klientowi nowo czy zwyczajnie produkt danego dostawcy. Tobii X120 jest dedykowanym urzdzeniem do przeprowadzania tego typu bada. Stwarzane s moliwie najbardziej naturalne warunki (wywietlane moduy póek w skali 1:1) tak aby rejestracja zachowa osoby badanej dawaa jak najbardziej precyzyjne wyniki. W efekcie otrzymujemy standardowe wyniki w postaci urednionych map cieplnych oraz map fiksacji.

 
Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z branży badań eyetrackingowych oraz nowości w ofercie firmy zapisz się na nasz newsletter.

  
  zapisz
(c)2005-2007 Eyetracking Sp. z o.o.                             home    webmaster    mapa strony    praca