Oferta szkoleń
Dzielimy się naszą wiedzę i doświadczeniem

Szkolenia prowadzą osoby z najdłuższym stażem w badaniach eyetrackingowych w Polsce. Dzięki naszej wiedzy, badania w twojej firmie będą prowadzone efektywnie z wykorzystaniem najnowszych narzędzi firmy Tobii. W zakres szkolenia wchodzą kwestie metodologicznie, techniki analizy wyników jak również sam proces projektowania i zarządzania badaniami.

 

Metodologia eyetrackingowa

Szkolenie 1 dniowe, max. 3 osoby.

Część Teoretyczna:


  1. Przygotowywanie i planowanie badan eyetrackingowych.
Omówione zostaną etapy planowania i przygotowywania badań zaczynając od zdefiniowania celu badań, kończąc na prawidłowym zdefiniowaniu scenariuszy zadań.

  2. Organizacja i przeprowadzenie badan.
Punkt ten obejmuje organizacje badan łącznie z rekrutacja użytkowników. Omówione zostaną również etapy wykonywania badań od przywitania użytkownika do zapisu wyników i przeprowadzania badań potestowych

Część Praktyczna:


  1. Przedstawienie sprzętu i oprogramowania do badań.
W tej części w laboratorium do badań zostanie zaprezentowany sprzęt Tobii T120 lub X120 oraz Tobii Studio, oprogramowanie do zarządzania badaniami oraz analizy materiału badawczego. Uczestnik zdobędzie umiejętności przeprowadzenia badania z wykorzystaniem najnowocześniejszego oraz najbardziej obecnie zaawansowanego na świecie narzędzia do badań eyetrackingowych. 

  2. Praca z danymi i analiza wyników.
Po przeprowadzeniu krótkiego badania na 1-2 osobach, uczestnik będzie mógł zapoznać się z możliwościami oprogramowania do analizy wyników. Poznać podstawowe typy wyników używane w metodologii eyetrackingowej, oraz odczytywanie informacji na ich podstawie.

  3. Raportowanie i wytyczne projektowe.
Na zakończenie omówione zostaną przykładowe raporty z badań eyetrackingowych oraz wytyczne projektowe. Przedstawione zostaną zasady wnioskowania w oparciu o analizę materiału z badań eyetrackingowych i przygotowywania wytycznych dla developerów i projektantów.


Cena: 3200 netto

 


Badania eyetrackingowe w praktyce

Szkolenie 2 dniowe, max. 4 osoby.

1 dzień - Część Teoretyczna:

Pierwszego dnia szkolenia uczestnik zapozna się z podstawami teoretycznymi przygotowywania i przeprowadzania badań użyteczności z udziałem użytkownika i wykorzystaniem metody eyetracking.

  1. Zasady przygotowywania i planowania badan eyetrackingowych.
Omówione zostaną etapy planowania i przygotowywania badań zaczynając od zdefiniowania celu badań, kończąc na prawidłowym zdefiniowaniu scenariuszy zadań.

  2. Formy ogranizacji badań.
Omówione zostaną możliwości organizacji badań, np. połączenie badań eyetrackingowych z focus groups. W tym punkcie omówimy również rekrutacje użytkowników.

  3. Przygotowanie do przeprowadzenia badań i wykonanie testów użyteczności.
W tym punkcie skupimy się na tym, o czym trzeba pamiętać przed wykonywaniem badań, aby wszystko przebiegło bez problemów, a także dokładnie omówimy wykonywanie testów.

  4. Prezentacja sprzętu i oprogramowania do badań eyetrackingowych. 
Na zakończenie w laboratorium do badań zostanie zaprezentowany sprzęt i oprogramowanie. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w podstawowej obsłudze sprzętu.


2 dzień - Część Warsztowa:
Drugi dzień szkolenia to ćwiczenia praktyczne. Zaczniemy od przeprowadzenia badania na 3 osobach. W trakcie badania wykorzystanie wiadomości z pierwszego dnia szkolenia. Badanie zostanie od początku zaprojektowane i przeprowadzone przez uczestnika szkolenia pod nadzorem prowadzącego badanie. Test zostanie zakończony analizą danych oraz wyników programu do badań eyetrackingowych. Zostanie również omówiony raport z wykonanych badań – zwrócimy uwagę na to, co powinien zawierać i jak go przygotować.

Cena: 4950 netto