home    mapa strony    praca  
  Narzędzia
  Eyetracking
  Badanie behawioralne
  Testy i rozwój ekspercki
  Wywiady FGI / IDI
  Grupy kreatywne
  Crowdsourcing
Kontakt
formularz kontaktowy
office@eyetracking.pl
   
+22 428 23 85
+22 203 40 99
   
Eyetracking Sp. z o.o.
  ul. Krolowej Aldony 6 / 3
  03-928 Warszawa
zobacz na mapie
   
 
  
Home > Eyetracking

Eyetracking

Dlaczego Eyetracking

Eyetracking jest szczególnym rodzajem badania, po pierwsze poniewa mona je traktowa jednoczenie jako badanie jakociowe i ilociowe. Po drugie z uwagi na pomiarowy i fizjologiczny charakter badania, bazujcego na pomiarze pracy narzdu wzroku, uzyskujemy twarde reprezentatywne dane ilociowe, a z drugiej strony moemy otrzyma mierzalny materia jakociowy bdcy punktem wyjcia do innego typu bada ilociowych np. ankiet.

 

Przewaga

Z uwagi na swój charakter badanie eyetrackingowe posiada wiele zalet pozwalajcych znaczco obniy koszty projektów badawczych oraz zwikszy ich efektywno. Gówne zalety tego typu badania to:

 • Bardzo niska próba reprezentatywa - 7 osób.
 • Zblione wyniki dla rónych targetów (najwiksze róznice wystpuj w obrbie pci)
 • Dua ilo danych oraz elastyczne moliwoci ich obróbki i agregacji
 • Moliwo uzyskania kluczowych informacji nie dostpnych dla innego rodzaju bada
 • Integracja z badaniami behawioralnymi
 • Nie majce odpowiednika narzdzie badawcze na poziomie wstpnych testów uytecznoci oraz koncepcji kreacji.
 • Pozwala zminimalizowa ilo iteracji w testach uytecznoci
 • Relatywnie niska cena (koszt podstawowego badania ET na tej samej próbie jest niewiele wyszy ni koszt badania FGI)

 


Wyniki badania

Wyniki z badania eyetrackingowego przyjmuj nastpujc posta:

 • Mapy fiksacji - cieki kolejnoci i czasu ogldania poszczególnych elementów
 • Mapy cieplne - koncentracja uwagi na poszczególnych elementach
 • Filmy z badania - pokazujce na co dokadnie patrzy badany w trakcie trwania badania
 • Na yczenie - statystyki i zestawienia ogldalnoci poszczególnych kluczowych obszarów. Obejmujce takie wskaniki jak np.: czas do pierwszej fiksacji w obszarze zainteresowania, suma i czas fiksacji w danym obszarze.
 • Raport z badania zawierajcy podstawowe wnioski z badania i ocen scenariusza uytkowania / kreacji.
 • Wytyczne projektowe, zawierajce pakiet wskazówek majcych badanego materiau

 

 

Przykadowe ródowe wyniki badania stron www

Scenariusz wyszukiwania oferty dla klienta indywidualnego. Wida ze strona gówna jest niezrozumiaa, uytkownik dugo poszukuje czego co mu pasuje. Przez pierwsze klika sekund, uwaga skupiona bya na waciwym linku "home dla ciebie", ale jest on niezrozumiay i uytkownik szuka dalej, po caej stronie.
Powyej. cieka fiksacji, kolejnych miejsc zatrzymania wzroku, podczas scenariusza zakadania konta przez interenet, uytkownik szyka i nie potrafi znale ( nie zobaczy ) boxu z linkiem który zosta na tym screenie oznaczony zielon strzak.

 

 

 

 

 
Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z branży badań eyetrackingowych oraz nowości w ofercie firmy zapisz się na nasz newsletter.

  
  zapisz
(c)2005-2007 Eyetracking Sp. z o.o.                             home    webmaster    mapa strony    praca