home    mapa strony    praca  
  Sprzęt
  MangoldVision
  Tobii X2
  Eyetracker Tobii X1 Light
  Eyetracker Tobii Glasses
  Eyetracker Tobii T 60/120
  Eyetracker Tobii TX300
  Eyetracker Tobii T60 XL
  Eyetracker Tobii X120
  Mobile Setup
  Tobii Studio
Kontakt
formularz kontaktowy
office@eyetracking.pl
   
+22 428 23 85
+22 203 40 99
   
Eyetracking Sp. z o.o.
  ul. Krolowej Aldony 6 / 3
  03-928 Warszawa
zobacz na mapie
   
 
  
Home > Sprzedaż i wynajem sprzętu > Eyetracker Tobii TX300

Eyetracker Tobii TX300
300 Hz do zastosowań naukowych

Przeom w badaniach naukowych
Tobii TX300 wyznacza nowy standard w badaniach ledzenia wzroku. Unikalne poczenie wysokiej precyzji, technologii próbkowania 300Hz z bardzo du swobod ruchów gowy podczas badania, stwarza zupenie nowe moliwoci przeprowadzania bada dotyczcych.

Tobii TX300 przeznaczony jest do bada, które wymagaj wikszej czstotliwoci próbkowania, np. badanie sakad, mikrosakad, zmian wielkoci renicy, mrugania. Wykonujc ten typ bada behawioralnych nie ma ju koniecznoci unieruchamiania gowy badanego.

Zastosowania TX300

 

 • Neuropsychiatria / Neurokogniwistyka (czenie danych z EEG z eyetrackingiem)
 • Badania okulistyczne
 • Badania dotyczcych czytania
 • Badania psychologiczne (np. psychologia rozwojowa i badania psycholingwistyczne)
 • Analizowania paradygmatów dotyczcych widzenia (ze wzgldu na wysok precyzj i bardzo niskie opónienia)
  Unikalna kombinacja wysokiej precyzji pomiaru, 300Hz i duej swobody ruchów gowy, daje due korzyci wszdzie tam gdzie zachowanie nieskrpowanych warunków podczas badania jest wane, np. w badaniach behawioralnych oraz badaniach dzieci.

  Dokadne precyzyjne i wiarygodne dane
  Tobii TX300 dostarcza bardzo dokadnych danych dotyczcych padania wzorku, rejestrujc pooenie oka take pod szerokimi ktami, pozwalajc jednoczenie na naturalne warunki poruszania si podczas badania.
  • Zaawansowane algorytmy kompensacji ruchów gowy (Head movement compensation algorithms) zapewniaj najwysz precyzj nawet wtedy, kiedy respondent porusza si wzgldem eyetrackera.
  • Zaawansowana kompensacja dryftu oka (Advanced drift compensation) doskonale sobie radzi ze ledzeniem wzroku w rónych warunkach owietleniowych.
  • Wysoka zdolno ledzenia (Robust tracking capability) zapewnia bardzo nisk utrat danych niezalenie od wieku, czy pochodzenia etnicznego badanego. Take okulary, soczewki kontaktowe, tusz do rzs, lub tak zwane opadajce powieki nie stanowi problemu dla TX300.
  • Stabilne i równomierne próbkowanie nawet przy bardzo szybkich ruchach gowy.
  • Bardzo stabilna czstotliwo próbkowania pozwala na precyzyjn synchronizacj danych eyetrackingowych z danymi z innych róde np. systemów EEG
  • ledzenie obuoczne pozwala na rejestracj ruchów kadego oka oddzielnie.
  • Surowe dane z eyetrackera zawieraj informacje o wielkoci renicy, które mog by wykorzystane do badania zmian wieloci renicy w czasie.

  Nieograniczona swoboda badania i nowoczesny design.
  • Wysoka tolerancja dla swobodnych ruchów gow pozwala respondentowi zachowywa si w naturalny sposób.
  • Caa aparatura pomiarowa jest umieszczona w nowoczesnej estetycznej, przyjaznej obudowie, eby nie rozprasza badanego.
  • Stabilny i niezawodny system kalibracji, eliminuje konieczno ponownej kalibracji podczas dugich sesji.
  Wysoka swoboda tolerancja, pozwala badanemu zachowywa si naturalnie bez najmniejszego wpywu na jako pomiaru. Dziki czemu Wykonywanie dugotrwaych i precyzyjnych bada nie wymaga od respondenta pozostawania cakowicie bez ruchu.

  Mnogo moliwoci konfiguracji i wykorzystania TX300
  • Tobii TX300 skada si z dwóch gównych elementów: moduu eyetrackera, oraz wymiennego 23 calowego panoramicznego monitora wykonanego w technologii TFT. Modu eyetrackera moe by wykorzystywany wraz z monitorem, lub jako samodzielna jednostka. Moduowa budowa systemu pozwala zarówno na prezentacj bodców dostarczanych za pomoc innych ekranów zewntrznych takich jak obraz z rzutnika lub inny monitor, jak te badanie rzeczywistych obiektów fizycznych, takich jak reklama drukowana etc.
  • Z Tobii TX300 kompatybilnych jest wiele wersji oprogramowania, takich jak Tobii Studio, Tobii Toolbox dla MATLAB, rozszerzenia E-Prime dla Tobiego. Te i wiele innych aplikacji, które opieraj si na Tobii Software Development Kit (SDK Tobii), mona znale na stronie rynku aplikacji Tobii Eye Tracker: appmarket.tobii.com.
  • TX300 moe by uywany z wikszoci systemów EEG jak Brain Products, EGI czy ANT
  • Zewntrzny port synchronizacji umoliwia synchronizacj w czasie rzeczywistym z innymi urzdzeniami, przesyajc na bieco agregowane w czasie badania dane.
  Rozbudowane moliwoci konfiguracji i zastosowania rónego oprogramowania powoduj, e jest to idealny system dla wykonywania wielu rodzajów bada z rónych dziedzin nauki.

  atwo uytkowania:
  • Szybkie, w peni automatyczne procedury kalibracji, w tym elastyczne opcje do badania ‘trudnych’ respondentów: dzieci, osoby majce trudnoci ze skupieniem i utrzymaniem uwagi, osoby z nadmiern ruchliwoci.
  • W peni automatyzowane ledzenie wzroku za pomoc prostych polece.
  • Wsparcie systemowe dla konfiguracji sprztu przy badaniach rzeczywistego wiata.
  Poniewa sprzt jest atwy w uyciu, mona uzyska wyniki w krótkim czasie. Wielu naukowców i studentów jednoczenie moe nauczy si korzystania ze sprztu bez koniecznoci rozlegego szkolenia.
 •  

   

   
  Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z branży badań eyetrackingowych oraz nowości w ofercie firmy zapisz się na nasz newsletter.

    
    zapisz
  (c)2005-2007 Eyetracking Sp. z o.o.                             home    webmaster    mapa strony    praca