Półka sklepowa

Badania eyetrackingowe znajdują zasosowanie w handlu nowoczesnym gdzie dotychczasowe metody badawcze nie dają kompletnych wyników. Dotyczy to dwóch przypadków. Makro nawigacja czyli rozkładzie kategorii produktowych w ramach całego sklepu czy przy działaniach w ramach samej półki Mikro nawigacja czyli budowanie planogramów, czytelność cenówek, etykiet produktowych, zauważalność produktu na półce.

 

Makro nawigacja

Jest optymalnym rozmieszczeniem poszczególnych kategorii w ramach całej powierzchni sklepu. Komunikacja kategorii czy alejek promocyjnych jest bardzo istotnym elementem w makro nawigacji. Badania eyetrackingowe pomagają wskazać właściwe miejsca gdzie powinny być umieszczone elementy informacyjne tak, aby poruszanie po sklepie nie sprawiało trudności, a elementy informachyjne były w zasięgu wzroku.

 

Mikro nawigacja

Szczególnie często stosowane przy budowie Planogramów (space planning) czyli optymalnym ułożeniem produktów na półce. Poprzez taki działanie mamy na myśli dostosowanie przestrzeni do generowanej sprzedaī w ujęciu ilościowym oraz uwzględnienie produktów generujących najwyższą marżę tak aby uźywana przestrzeń sprzedaźowa była jeszcze bardziej efektywna. Poza twardymi danymi sprzedaży w ujęciu wartościowym i ilościowym, wiedzy na temat ogólnego rozwoju kategorii oraz informacją o nowościach przeprowadza się cykl badań jakościowych w celu określenia potrzeb konsumenta czyli ułoźenie półki zgodnie z jego potrzebami.

 

Eyetracking

Jest uzupełnieniem tego procesu zwykle stosowany podczas badania jakościowego (focus group) gdzie sprawdzamy róźne ustawienia półki (planogramy), materiały typu cenówki, wobblery czy inne coraz częściej stosowane nowe rozwiązania kominikujące klientowi nowość czy zwyczajnie produkt danego dostawcy. Tobii X120 jest dedykowanym urządzeniem do przeprowadzania tego typu badań. Stwarzane są moźliwie najbardziej naturalne warunki (wyświetlane moduły półek w skali 1:1) tak aby rejestracja zachowań osoby badanej dawała jak najbardziej precyzyjne wyniki. W efekcie otrzymujemy standardowe wyniki w postaci uśrednionych map cieplnych oraz map fiksacji.