Podstawowe Informacje

Eyetracking jest poinierem w Polsce bada uytecznoci oraz bada marketingowych opartych o eyetracking oraz metodologi komplementarn, obejmujc trzy kluczowe perspektywy badawcze: pomiarow (eyetracking, i inne badania pomiarowe np. EEG), deklaratywn (FGI/IDI) i eksperck. Na styku tych perspektyw otrzymujemy komplemantarn ocen realizacji celu badawczego. Dziki czemu moemy zaproponowa najbardziej peny moliwy pakiet wytycznych projektowych, pozwalajcych stworzy rowzizanie najbarziej dopasowane do potrzeb uytkowników.