Wynajem Tobii T120
Stanowiska do eyetrackingowych badań stacjonarnych na monitorze

Bazujc na naszym dowiadczeniu we wspópracy z wieloma Klientami przygotowalimy dla Pastwa nowy, lepiej dopasowany do potrzeb rynku badawczego, pakietowy cennik wynajmu sprztu do bada stacjonarnych Tobii T120. Co zawiera pakiet W cenie wynajmu poza sprztem do rejestracji dostaj Pastwo: szkolenie z uwzgldnieniem specyfiki bada które bed prowadzone, oraz komputer do analizy na ilo czasu wystarczajc na cakowicie swobodn analiz wyników bez presji czasu. Dodatkowo, jak dotychczas, moliwa asysta podczas bada i transport zestawu do dowolnego miejsca w Polsce. Na terenie i w okolicach Warszawy transport oraz moliwo przeprowadzenie szkolenia u klienta bez dodatkowych kosztów.

Przed badaniem Badanie Analiza
Szkolenie z obsugi sprztu i oprogramowania dedykowane pod konkretny projekt. Wynajem zestawu do bada: Eyetracker Tobii T120 wraz z komputerem z Tobii Studio Enterprise. Wynajem komputera z Tobii Studio Enterprise.
Ze szkolenia dowiecie si Pastwo:
 • Jak obsugiwa sprzt i oprogramowanie
 • Jak przygotowa badanie i materiay
 • Wspólnie przygotujemy badanie testowe i dokonamy próbnej rejestracji
 • Pokaemy jak wyeksportowa i analizowa otrzymane wyniki
Zestaw skada si z:
 • Eyetrackera Tobii T120, przed którym respondent wykonuje zadania
 • Dedykowanego laptopa do bada
 • Oprogramowanie Tobii Studio na którym przygotowujemy dokadny przebieg badania
 • I które daje równie moliwo podgldu przebiegu badania w czasie rzeczywistym
Oprogramowanie pozwala na wyeksportowanie:
 • Filmów z zarejestrowanymi ciekami patrzenia, klikniciami, dwiku i filmu z obrazem twarzy respondentów podczas badania
 • Indywidualnych map skanowania
 • Zagregowanych map cieplnych
 • Szeregu statystyk dla wybranych obszarów
Przed szkoleniem warto przygotowa materia, który poddany bdzie badaniu. Znajc go pomoemy Pastwu waciwie zaprojektowa badanie. Zestaw do bada mieci si w atwej do transportu walizce. Szacowany czas trwania: ok. 2h Przygotowanie/ustawienie respondenta zajmuje kilkanacie sekund. Planujc badanie naley doliczy jedn godzin przed waciw rejestracj na monta systemu i rejestracje próbn. Po zarejestrowaniu danych - na tyle samo dni na ile wypoyczany by eyetracker, pozostawiamy Pastwu do dyspozycji komputer, na którym przeprowadzone byo badanie, eby opracowa i wyeksportowa. Kady wyeksportowany materia moe by przedmiotem póniejszej analizy ju bez uycia Tobii Studio.


Jezeli sa Pastwo zainteresowani prosimy o zapoznanie sie z cennikiem (PDF), ceny ju od 1000 pln netto za dzie. lub kontakt z biurem. Przy umowach ramowych moliwe due upusty. Cennik obowizuje od 20 wrzesnia 2011 r.