Monitoring reklamy LCD

Jako jedyni w Polsce oferujemy unikalne badania ogldalnoci rekmlamy LCD / Plazma. System pozwala uzyska kluczowe informacje z punktu widzenia zarówno reklamodawcy jak i emitenta reklamy, takie jak:

  • Ile osób obejrzao reklame
  • Ile ile osób znajdowao si w zasigu reklamy
  • Jaki by czas kontaktu z nonikiem reklamowym

 

Jak to dziaa

System tworz, specjalna kamera, reflektor podczerwieni, oprogramowania i komputer podczony do sieci. Na bazie analizy obrazu video system okrela czas i liczb spojrze, oraz osób znajdujcych sie w zasigu kamery. Nastpnie przesyla dane do oprogramowania pozwalajcego generowa statystyki.

 


Urzdzenie rejestrujce, skada si z kamery oraz lampy LED podczerwieni

Widok nonika reklamowego z zainstalowanym urzdzeniem rejestrujcym

 

 
Panel zarzdzania statystykami ogldalnoci

.