Crowdsourcing

Sia tumu

Crowdsourcing jest najnowszym trendem badania opinii, jest jednoczenie najtaszym i najbardziej wiarygodnym ródem opinii. Poniwa bazuje na informacjach uzyskanych od spoecznoci internetowych skupionych w okó produktu lub konkratnego zagadnienia. Dziki moderowanej dyskucji na forach lub grupach dyskusyjnych jestemy w stanie uzyska kluczowe informacje od liderów opinii oraz bezporedniego targetu.


Wyniki

Na bazie tego badania uzyskujemy raport zawierajacy opinie oraz stosunek grupy docelowej do badanego produktu lub rozwizania. Poniewa moderacja jest wykonywana z poziomu szerego uytkownika badanie jest przeprowadzana w naturalnych warunkach nawet z moliwoci braku o tym wiedzy ze strony osób biorcych udzia w badaniu.