Testy i rozwój ekspercki

Badanie eksperckie

Nasz zespół to osoby z długim stażem zarówno po stronie projektowania aplikacji oraz layoutów www i materiałów reklamowych, zarz±dzania kategori± i półk± czy prowadzenia kamapanii pos i pop ale również osoby z do¶wiadczeniem badawczym. Badania eksperckie obejmuj± ocenę ekspertów i s± to badania najczę¶ciej prowadzone na etapie projektowania koncepcji czy prototypowania w przypadku aplikacji. Dzięki czemu można unikn±ć błedów we wstępnej fazie projektowania. Nasza wiedza wynikaj±ca z prowadzenia projektów eyetrackingowych, jest dodatkowym atutem - ponieważ wiemy jak pewne elementy będ± postrzegane - jeszcze przed przeprowadzeniem testów ET.


Wyniki

W zależno¶ci od struktury badania - badania eksperckie stanowi± materiał wyj¶ciowy do kolejnych faz badawczych, lub materiał do stworzenia wytycznych projektowych oraz ogólnego raportu jeżeli badanie eksperckie ma charakter benchmarku.