Badanie behawioralne

Przygotowanie bada

Lista zada testowych jest ustalana wspólnie z klientem. Zadania powinny dotyczy najwaniejszych funkcjonalnoci, ale te nie trwa zbyt dugo, aby badani nie byli zmczeni i zdezorientowani.

 • Rekrutacja badanych nastpuje wedug wytycznych klienta
 • Przygotowanie materiaów do badania (makiety, prototypy) - w przypadku testowanie pr

Przebieg bada

Podczas testów w laboratorium, które zapewnia naturalne jednakowe dla wszystkich warunki, osoba badana wykonuje kolejne zadania. Interakcja badanego z poduktem jest nagrywana- zarówno operacje typu kliknicia, przewijanie, korzystanie z funkcjonalnoci, jak i mimika i komentarze osoby badanej.
Po zakoczeniu sesji, która nie powinna przekroczy godziny (rednio 5-7 zada), prosimy osob badan o ocen:

 • wygody uytkowania
 • estetyki
 • satysfakcji z korzystania

Analiza Danych

Analiza wyników nastpuje na podstawie nagranego materiau i obserwacji w trakcie badania. Analiza obejmuje:

 • Dane ilociowe - z programów rejestrujcych aktywno badanego na ekranie (kroki, bdy, kliknicia itp.)
 • Dane jakociowe - komentarze, opis zachowa, emocje badanego, dane recypacyjne, notatki badacza

Wyniki

Wynikiem bada i analizy jest raport z bada, który obejmuje:

 • Szczegóowe wskazania bdów w produkcie
 • Rekomendacje poprawek w postaci wytycznych projektowych
 • Dane ilociowe wskazujce na wydajno, efektywno i satysfakcj z korzystania z produktu

Raport z bada przekazywany jest w postaci:
 • Czytelnej prezentacji multimedialnej
 • Warsztatów projektowych u klienta
 • Raportu w formacie Common Industry Format wg normy ISO (na yczenie klienta)
 • Na yczenie klienta organizujemy dodatkowe warszaty projektowe, pomagajce wdroy poprawki )