Outsourcing

Elastyczno przede wszytkim

Outsourcing jest rozwizaniem dedykowanym firmom które pragn wzbogaci swoj oferte badawcz o usugi naszej firmy. Proponujemy moliwo wspópracy na kadym z etapów badawczych czy projektowych z uyciem wybranych narzdzi. Jako specjalici od eyetrackingu chtnie dostaczymy go do bada dla twojego klienta. Wieloletnie dowiadczenie w pracy z agencjami pozwolio nam wypracowa optymalny model wspópracy. Gówne zalety outsourcingu to:

  • Moliwo wzbogacenia oferty o najnowsze technologie badawcze bez potrzeby dodatkowych nakadów finansowych
  • Przejrzysta polityka cenowa i upusty agencyjne
  • Brak potrzeby posiadania wiedzy na temat prowadzenia bada eyetrackingowych
  • Moliwo udziau w projektach badawczych z udziaem eyetrackingu i poznanie tego typu bada
  • Dostosowanie raportu i wniosków z bada do konstrukcji twojego badania
  • Przygotowanie ofert i prezentacji dla klienta
  • Materiay sprzedaowe oraz cenniki, pozwalajce na szybkie ofertowanie i okreslanie buetów projektowych

 

Staa wspópraca

Dla agencji z którymi podpisujemy umowy ramowe przewidujemy atrakcyjne rabaty oraz indwywidualne negocjowanie cen.