Informacja publiczna

Czytelne otoczenie.

Badania systemw informacji publicznej s od dawna prowadzone w krajach rozwinitych. Dziki nim atwo trafi do metra, odnale bankomat na lotnisku, czy konkretny sklep w centrum handlowym. Badania rwnie wykonywane s w celu oceny oznakowa ostrzegawczych oraz ewakuacyjnych.