Ergonomia

Przyzjazne urzdzenia.

Ergonomia czyli atwo i intuicyjno uycia jest jedn z kluczowych cech z punktu widzenia wyboru produktu przez klienta. Z uwagi na coraz bardziej zoone interfejsy oraz coraz wieksze moliwo funkcjonalne urzdze, czytelne i intuicyjne zaprojektowanie interakcji decyduje o stosunku uytkownika do produktu. Badania eyetrackingowe w ergonomi stosuje si np. w badanich:

 • Telefonów komórkowych
 • Tablic rozdzielczych samochodów
 • Kokpitów kabin samolotów
 • Paneli sterowania w przemyle
 • Urzdze AGD
 • Ergonomi stanowiska pracy

 

Jak wyglda badanie.

Badanie przeprowadzane jest na bazie scenariuszy zawierajcych najwaniejsze czynnoci wynikajce z uywania danego urzdzenia. Badanie prowdzone jest eyetrackerem stacjonarnym lub mobilnym w przypadku jeeli uycie badaniego urzdzenia wie sie z przemieszczaniem i swobod ruchu badanego. Wnioski z badania ocene stanu ergonomii urzdzenia oraz uwagi i zalecenia majce na celu podniesienie wartoci uytkowej. Dowiesz si midzyinnymi:

 • Jakie elementy rozpraszay uwage badanego
 • Jakie których elementów i dlaczego nie móg on znale
 • Czy elementy byy czytelne
 • Czy ich uycie i zachowanie byo zgodne z przewidywaniami
 • Czy elementy byy w miejscach w których badany sie tego oczekiwa