Użyteczność

Funkcja, forma, technologia.

Uyteczno ma kluczowe znacznie w przypadku stron internetowych oraz aplikacji. Bez wzgldu na to czy mylimy o uytecznoci jako funkcji komunikacji marketingowej czy procesu interakcji z aplikacj. Uyteczno pozwala w lepszy sposób dotrze z informacj do uytkownika oraz podnie jego poziom zadowolenia z kontaktu ze stron. Gówne korzyci z przeprowadzenia audytu uytecznoci to:

  • Wiksza skuteczno przekazu marketingowego
  • Lepsza dostpno oferty
  • Latwiejsze i bardziej intuicyjne korzystanie z aplikacji (e-commerce, e-banking)
  • Mniejszy wskanik uczieczki ze strony
  • Oszczdzenie czasu zarówno klientów jak i prawcowników twojej firmy

 

Model komplementarny.

W projektach uytecznoci korzystamy z komplementarnego modelu bada. Bazuje on na wzajemnym uzupenianiu si trzech róznych perspektyw badawczych:

  • Eksperckiej, polegajcej na ocenie i rozwuju uytecznoci przez zespó ekspercki
  • Deklaratywnej, bazujcej na wywiadach z uytkownikami strony w trakcie badania
  • Pomiarowej, zawierajcej badania eyetrackingowe wraz ze ciek poruszania si po serwisie

Dziki takiemu ujciu celu badawczego, otrzymujemy kompletne i caociowe spojrzenie na problem co przekada si na optymaln efektywno oceny uytecznoci. W zalenoci od budetów moliwe jest równie wykonywanie jedynie poszczególnych bada skadowych. Z racji swojej specyfiki relatywnie najtaszym i najbardziej efektywnym narzdziem badawczym jest eyetracking.