Użyteczność

Funkcja, forma, technologia.

Użyteczność ma kluczowe znacznie w przypadku stron internetowych oraz aplikacji. Bez względu na to czy myślimy o użyteczności jako funkcji komunikacji marketingowej czy procesu interakcji z aplikacją. Użyteczność pozwala w lepszy sposób dotrzeć z informacją do użytkownika oraz podnieść jego poziom zadowolenia z kontaktu ze stroną. Główne korzyści z przeprowadzenia audytu użyteczności to:

  • Większa skuteczność przekazu marketingowego
  • Lepsza dostępność oferty
  • Latwiejsze i bardziej intuicyjne korzystanie z aplikacji (e-commerce, e-banking)
  • Mniejszy wskaźnik uczieczki ze strony
  • Oszczędzenie czasu zarówno klientów jak i prawcowników twojej firmy

 

Model komplementarny.

W projektach użyteczności korzystamy z komplementarnego modelu badań. Bazuje on na wzajemnym uzupełnianiu się trzech róznych perspektyw badawczych:

  • Eksperckiej, polegającej na ocenie i rozwuju użyteczności przez zespół ekspercki
  • Deklaratywnej, bazującej na wywiadach z użytkownikami strony w trakcie badania
  • Pomiarowej, zawierającej badania eyetrackingowe wraz ze ścieżką poruszania się po serwisie

Dzięki takiemu ujęciu celu badawczego, otrzymujemy kompletne i całościowe spojrzenie na problem co przekłada się na optymalną efektywność oceny użyteczności. W zależności od budżetów możliwe jest również wykonywanie jedynie poszczególnych badań składowych. Z racji swojej specyfiki relatywnie najtańszym i najbardziej efektywnym narzędziem badawczym jest eyetracking.